Sve aglomeracije_karta

Naručitelj:
Park Odvodnja  d.o.o
Park odvodnja d.o.o., Buzet
Sveti Ivan 12/1
52420 Buzet
 
Partner u projektu:
Grad Buzet
Grad Buzet
  II. istarske brigade 11
52420 Buzet
Partner u projektu:
Istarski vodovod d.o.o
Istarski vodovod d.o.o., Buzet
  Sv. Ivan 8
52420 Buzet

Republika Hrvatska je postala punopravna članica Europske Unije 01.07.2013. godine. Kod toga je posebno značajno da je Republika Hrvatska u procesu pristupanja Europskoj Uniji morala uskladiti nacionalno zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske Unije u području zaštite okoliša i upravljanja vodama. Na taj način postaje jasna i obveza ispunjavanja svih zahtjeva koji proizlaze iz usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske Unije. Kao država članica Europske Unije, Republika Hrvatska ostvaruje pravo pristupa sredstvima iz Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske Unije. Osnovna namjena spomenutih sredstava je osiguranje financijske pomoći u ispunjavanju zahtjeva koji proizlaze iz zakonodavstva Europske Unije koje je Hrvatska preuzela u svoje nacionalno zakonodavstvo, odnosno iz pristupnog ugovora koji je potpisan pri stupanju u Europsku Uniju.